Belastingadvies


Op het gebied van belastingadvies kunt u van mij o.a. de volgende werkzaamheden verwachten:

  • opstellen aangifte inkomstenbelasting
  • opstellen aangifte vennootschapsbelasting
  • beoordelen aangifte omzetbelasting
  • opstellen aangifte erf- en/of schenkbelasting
  • indienen van bezwaar- en beroepschriften
  • fiscale advisering

De fiscale advieswerkzaamheden zijn erg ruim. Hierbij kan onder meer worden gedacht aan optimalisatie van uw fiscale positie, bedrijfsopvolging en vraagstukken op het gebied van vermogensoverheveling.


Als Register Belastingadviseur ben ik ingeschreven in het Register Belastingadviseurs (www.rb.nl). Bij deze beroepsorganisatie kan ik een beroep doen op de brede kennis van specialisten.


 Register Belasting Adviseurs
Belasting Advies