Financieel management


Op het gebied van financieel management kunt u van mij o.a. de volgende werkzaamheden verwachten:

  • opstellen periodieke rapportages, (geconsolideerde) jaarrekening
  • opstellen (meerjaren) begrotingen
  • opstellen cashflowoverzichten
  • beoordelen kostprijscalculaties
  • beoordelen administratieve processen
  • aansturen administratieve afdeling
  • begeleiding bij financieringsvraagstukken
  • opstellen/voorbereiden aangifte vennootschapsbelasting
  • onderhouden contacten met bank, externe accountant
  • begeleiding bij belastingcontroles

Streven hierbij is om langdurige opdrachten aan te gaan om zo een maximale betrokkenheid met mijn opdrachtgevers te creƫren. Maar het aannemen van interim opdrachten behoort ook zeker tot de mogelijkheden. Deze werkzaamheden sluiten perfect aan bij de door mij afgeronde bedrijfseconomische opleiding S.P.D., aangevuld met de opleiding tot Register Belastingadviseur. Dit in combinatie met de ervaringen die ik heb opgedaan in de functie als financieel manager. Het geven van tijdige managementinformatie zie ik als mijn belangrijkste taak.

Financial Management